Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011


η πλατεία ελευθερίας
μας θυμίζει ότι η ελευθερία της αγοράς είναι ασύμβατη με την επιβίωση μας

τα δέντρα θυσία στο κέρδος !